• * Lütfen en az 5 karakter kullanınız.
  • * En az 8 karakter olmalıdır.
  • Lütfen kullanıcı adı ya da e-posta adresinizi girin. Yeni parola oluşturabilmeniz için e-posta yoluyla bir bağlantı alacaksınız.

Kolporafi Anterior ve Posterior

Kolporafi Anterior ve Posterior
  • 1 Beğeni (Beğeni)
    Loading...

Kolporafi Anterior ve Posterior ( Vajen Ön ve Arka Duvar Onarımı)

Hastalarda vajen ön duvarının dışarı doğru çıkması ile sonuçlanan ve sık sık idrar kaçırma ya da idrar yapmada güçlük ve üriner retansiyon yakınmaları ile ifade bulan vajen ön duvarında sarkma probleminin en önemli bulguları olarak pelvise baskı, arka tarafa vuran ağrı, vajende kitle ve cinsel ilişki sırasında yaşanan sorunlar olarak sayılabilir. Hasta öksürürken ya da hapşırırken idrar kaçırma sık olarak vajen ön duvar prolapsusuna eşlik ede. Bununla beraber idrar yapamama şikayeti varsa çok daha ileri derecede sarkmanın olduğu bir vakadan söz ediliyor demektir. Öyle ki bazı hastaların idrarlarını yapabilmek için önce elleriyle sarkmayı düzeltmeleri bile gerekebilir. Bu durumda, olguların bir kısmında sarkma düzeltildiği zaman, uretradaki katlanmanın da düzelmesine bağlı olarak hasta idrar kaçırmaya başlayabilir. Üretrada oluşan katlanma nedeniyle bu hastalarda idrar torbası tam boşaltılamamakta,buna bağlı olarak üriner retansiyon, bazı olgularda da hidroureter oluşmakta ve tekrarlayan yada persistan idrar yolu enfeksiyonu oluşumu gözlenmektedir.

Kolporafi Nasıl yapılır?

Hasta litotomi pozisyonuna alınarak sims ekartörle posterior vajen duvarını arkaya doğru iterek muayene edilir. Önce istirahat pozisyonunda sonrasında da hastayı öksürterek ve Valsalva yaptırarak vajenin sarkan kısımları görülür, izlenir ve not edilir. Muayene bulguları hastanın şikayetiyle parelel olmayabilir. Eğer bu bulgular, hasta şikayeti ile paralel değilse, sarkan kısımların daha iyi tespiti için hasta mutlaka ayakta muayene edilmeli ve prolapsusun klasifikasyon için POP-Q klasifikasyonu kullanılmalıdır. POP-Q klasifikasyonu litotomi pozisyonunda hastaya Valsalva yaptırarak vajen ön duvarı , serviks, posterior forniks ve arka duvarının yeri altı nokta olarak belirlenmektedir ve prolapsusu kantitatif olarak sınıflamaktadır. Ayrıca, perineal body,genital hiatus ve vajen derinliğide ölçülmektedir. POP-Q paravajinal defekti klasifiye etmemektedir.

Kolporafi posterior ya da vajen arka duvar onarımı

Kolporafi posterior ise vajen arka duvar onarımı anlamına gelir ve genellikle rektosel adı verilen rahatsızlığın tedavisinde uygulanan bir ameliyat yöntemidir.Rektosel, kalın barsağın makata yakın olan parçasının yani rektumun vajina içine doğru sarkması ve buna bağlı olarak şişlik yaratması durumuna verilen isimdir. Bu ameliyatlar genel olarak ya anestezi veya spinal anestezi ile yapılabilir ve operasyon sonrasında bir ya da iki gün hastanede kalmak gerekebilir.

Eğer hasta birden fazla doğum yapmışsa,travmatik bir doğum yaşamışsa, bunlardan sonra mesanede yani idrar torbasında (sistosel) ve barsakların vajina arka duvarı ile yaklaşmış olan son noktasında, vajina içine doğru sarkma (rektosel) ile sık sık karşılaşılmaktadır.Bir kadında idrar torbasında sarkma şikayeti varsa, bu beraberinde cinsel şikayetleri de getirecektir. Öte yandan rektosel problemi de hem cinsel şikayetlere hem de dışkılama sorunlarına neden olur. Rektosel vakalarında, vajina girişine V şeklinde veya yatay bir kesi yapılır ve vajina ile rektum arasındaki boşluğa (ki bu alana rekto-vajinal boşluk denilir.) girilir. Burada esas amaç, sarkmış olan vajinayı arkadan atılan dikişlerle asarak düzeltmektir.

Kolporafi anterior veya ön plasti ameliyatı vajina ön duvarının onarımı ve idrar torbasının yukarı kaldırılması için kolporafi posterior ise rektum bölgesinden vajinaya doğru oluşan sarkmaları ve buna bağlı olarak vajen arka duvarını onarmak için yapılan ameliyattır. Ayrıca bu ameliyatlara vajina/vajen bölgesinin de düzeltilmesi eklendiği için (ki buna perineplasti adı verilir) bazı hekimler tarafından tüm bu birlikte yapılan işlemler vajinoplasti olarak adlandırılmaktadır. Ön-arka plasti ameliyatı ve/veya vajinoplasti ameliyatı ortalama olarak bir saat sürer, orta sınıf bir ameliyattır ve hastanede yatış süresi çok büyük çoğunlukla bir gün ile sınırlı kalmaktadır.