• * Lütfen en az 5 karakter kullanınız.
  • * En az 8 karakter olmalıdır.
  • Lütfen kullanıcı adı ya da e-posta adresinizi girin. Yeni parola oluşturabilmeniz için e-posta yoluyla bir bağlantı alacaksınız.

Askı (Sling) Ameliyatları

  • 1 Beğeni (Beğeni)
    Loading...

Trokar ismi verilen metal bir kılavuz yardımıyla ve tıpkı fıtık ameliyatlarında yama yapmak  amacıyla kullanılan mesh’lerle benzerlik gösteren bir şekilde, ancak ince ve uzun şerit şeklinde kesilmiş bir askı materyali aracılığıyla çeşitli nedenlerle sarkan idrar kesesinin boynunun yukarıya doğru asılmasına sling (askı) işlemi adı verilir. Asma işleminin farklı türleri vardır ve bu farklılıklar kılavuzun geçtiği dokulara ve mesh’in nihai noktada asıldığı dokuya göre ortaya çıkar ve uygulanır. Bu yöntemlerden bugünkü operasyonlarda  en çok kullanılanların başında, TOT yani  transobdurator tape adı verilen askı gelir. Bu yöntemde, askı materyali obdurator kanallardan geçirilip kasık bölgesinden çıkarılır ve  üretra yani idrar kanalının dış ucu, yukarıya asılır. Öte yandan subüretral ve midüretral slingler uygulanırken askı materyalinin ucu TOT’taki gibi kasık bölgesinden dışarıya çıkarılmak yerine, vücudun iç kısmında bulunan bazı dokulara asılır ve  üretra desteklenerek yükseltilir.

Bugün,mini slingler adını taşıyan ve sadece vajinada oluşturulan iki santimetrelik bir insizyondan girilerek uygulanabilen, çok daha kısa sling çeşitleri vardır ve kullanılmaktadır. Henüz kullanımları çok yeni olduğu için uzun vadedeki sonuçları ve/veya başarı oranları hakkında kesin veriler sunamamanın yanında, kısa vadeli çalışmalarda elde edilen sonuçlara bakıldığında,bu mini(kısa) slinglerin de tıpkı diğer slinglere benzer oranlarda bir başarı oranına sahip olduğunu ve çok daha fazla hasta konforu sağladığını söylemek mümkündür. Kısa ya da mini sling operasyonları, lokal anestezi altında ve hastaneye gerek kalmadan, muayehane şartlarında bile uygulanabilecek kadar pratiktir. Bu işlemden sonra hastada çok az ağrı gözlenir ve  hastanın işine, evine, normal hayatına, günlük yaşantısına ve cinsel ilişkiye çok daha kısa sürede dönebilmesi mümkün olur.

Sling operasyonu kimlere uygulanmaz?

 -İdrar yolu enfeksiyonu yaşayan hastalara,

 – Halihazırda halen gebe olan kadınlara,

– Kan sulandırıcı yani antikoagülan ilaç kullanıp kanama riski taşıyan hastalara sling yani askı operasyonlarının uygulanması mümkün değildir.

Anestezi

Askı (sling) işlemleri, genel anestezi altında olabileceği gibi bölgesel (spinal ve/veya epidural) ya da lokal anestezi ile de gerçekleştirilebilir. Ancak, prospektif çalışmalar incelendiğinde genel anestezi kullanılarak yapılan girişimlerde ameliyat sonrası başarı şansının, diğer yöntemlere göre görece biraz daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.

Olası komplikasyonlar

Sling yani askı ameliyatları, genel olarak çok düşük komplikasyon riski taşıma oranlarına sahip işlemlerdir. Ancak her cerrahi müdahale gibi askı ameliyatlarında da bu risklerin göz önünde bulundurulmasında fayda vardır.

Bazı vakalarda,üretra fazla gergin olarak asıldığı takdirde ilerleyen zamanlarda işeme güçlüğü ortaya çıkabilir. Ayrıca TOT yani transobdurator tape ameliyatından sonra kasıklarda ağrı ortaya çıkabilir. Bunların yanında ,idrar sistemi komplikasyonları, işeme bozuklukları, yoğun sıkışma hissi, mesanede ya da üreterde oluşabilecek hasar, ameliyattan sonra oluşan ağrı ve/veya cinsel ilişki sırasında ağrı ya da acı ve vaginal mesh erozyonu da görülebilecek olası komplikasyonlar arasında sayılabilir.

Mesh erozyonu ise askı materyali olarak konulan mesh’in çevresindeki dokulara zarar vererek erozyon oluşturmasına verilen isimdir ve en yaygın olarak sentetik mesh’ler kullanıldığı zaman ortaya çıkar. Eğer küçük bir alanda görülürse topikal östrojen tedavisi uygulanarak vaginal dokunun onarımının yapılması sağlanabilir ayrıca geniş alanlı mesh erozyonu söz konusu olmuşsa  ya da enfekte mesh varlığından bahsediliyorsa mesh mutlaka yerinden çıkarılmalıdır.

Ameliyattan sonra …

Ameliyat bitiminden sonraki iki haftada vajinada, üretra ve çevresinde ve/veya alt karın bölgesinde ağrı ve ağrıya eşlik eden rahatsızlık hissi oluşabilir. Bu tarz şikayetler genellikle basit  ağrı kesicilerle engellenebilir.Bunun yanında iki hafta kadar süren lekelenme tarzı vajinal kanamaları oluşması da son derece normaldir. Ancak ilaçlarla geçmeyen ağrı, şiddetli kanama,kusma ya da dikişlerden herhangi bir sıvı gelmesi durumunda acil olarak hekime başvurulmalıdır.